SF) 자수의 아틀리에에서

상품 옵션
판매가격
18,000
주문수량
바로구매 장바구니 관심상품

 

 

    ◇ 상품명 : 자수의 아틀리에에서  

 

    ◇ 원산지 : 일본

 

 


    - 출판사 : 문화출판사

 

    - 쪽수 : 141page

 

    - 출간일 : 2012. 12. 16

 

    - 사이즈 : 210mm x 250mm
 
 

 

 

    - 목차 또는 책 소개: 다양한 디자인의 자수를 놓는 방법이 일러스트로 수록.

 

 

     

       - 목 차 -

 

1. 아틀리에 패널.                               7. 알파벳                        13. 2달러 케이스             19. 컴퓨터 케이스


2. 실, 실패 그리고 알파벳                    8. 노트커버                     14. 작은 가방과 tag          20. 핀 쿠션


3. 재봉기커버                                    9. 다리미커버                  15. 마이 브랜드 tag          21. 털실 꾸러미 가방

 

4. 페트병의 라벨                               10. 핀 알파벳                    16. 장식리본                   22. 램프갓


5. 실의 카탈로그                               11. 빨레 집게 봉투             17. 원피스                      23. 견본


6. 상자                                            12. 봉투 3개                     18. 필로우커버  

 

 

 

 

 


REVIEW BOARD

review 작성 폼
review board
이 름 :
평점 :      
첨 부 :
파일첨부
내 용 :
review 리스트
이름
내용
평점
날짜
review 리스트
등록된 리뷰가 없습니다.

QNA BOARD

QnA 리스트
등록된 문의가 없습니다.

c/s center

대표 무료상담
080-500-0100

MON~FRI 10:00 - 19:00

Sunday / Holiday OFF

Bank Account

국민은행 224602-04-056328

농협 130045-51-124474

예금주 : 김진현부라더미싱

비밀번호 확인 닫기